Forsvaret endrer brillepolitikken

Nylig endret Forsvaret sine krav slik at soldater får bruke briller. Kravene til piloter og spesialsoldater består, men heretter blir ingen diskvalifisert for tjeneste på grunn av synet alene – såfremt brillene og linsenes styrke ligger innenfor minus 8 for nærsynte og pluss 4 for langsynte. Et sentralt argument for endringen har vært at Forsvaret […]

Brillegaranti

Ved kjøp av ny brille hos oss får du tilbud om brillegaranti. Ved å betale kr 350,- har du garanti på brillen din i ett år. Garantien omfatter alle skader på glass og innfatning. Vi reparerer eller skaffer nye deler, uten kostnad for deg. Skulle du være uheldig å miste brillen kan du ved å […]