Synsundersøkelse

synstest synsundersøkelse ski

Synstest i Ski

Alle våre optikere er offentlig godkjente, hvorav en har masterutdanning. Vårt aller viktigste verktøy under synsundersøkelsen er lang erfaring, bred kunnskap og tid til kunden. Vi lever etter regelen om at «hastverk er lastverk». Du finner oss i Ski i Akershus.


 

Hverdagen vår setter store krav til at synet vårt må fungere optimalt. Aldri har vi brukt synet så intenst som nå. Da øynene våre ble utviklet for tusener av år siden skulle de dekke behovet for å jakte og å samle mat. Hverken bøker, aviser, dataskjermer eller bilkjøring sto på programmet da.

En synstest kan løse dine problemer

Problemer man kan oppleve er f.eks. hodepine, vanskeligheter med å fokusere eller svie i øynene. Vi kan også få problemer med å konsentrere oss over en lengre periode, eller bli stive i nakke og skuldre. Vi finner ut om du trenger briller eller linser.

Det at synet vårt ikke er så godt tilpasset dagens samfunn gjør at nesten alle på et eller annet tidspunkt får problemer med øynene knyttet til det å fungere optimalt på jobb eller i fritiden. Synsfunksjonen er i stadig endring gjennom hele livet. I tillegg er vi aktive til vi blir både 80 og 90 år. Det stiller store krav til oppfølging av synet.

En synsundersøkelse består av mer enn å finne det glasset som trengs for å lese den minste skriften på veggen eller i boka. Under synsundersøkelsen vil du få flere synsrelaterte spørsmål. Dette innebærer bl.a. dine eventuelle symptomer, tidligere brille-/linsehistorie, litt om din øye- og generelle helse, eventuell medikamentbruk og litt om du kjenner til øyesykdommer og/eller systemiske sykdommer i familien.

Grundig undersøkelse og oppfølging

Hvor ofte bør man undersøke synet?

  • 5-18 år: Årlig
  • 19-65 år: Hvert annet år
  • Over 65 år: Årlig
  • Kontaktlinsebrukere:  Hver 6.måned – Årlig

Gjennom hele undersøkelsen bruker vi moderne optisk utstyr. I tillegg til å sjekke styrkene dine, vil vi bl.a måle trykket i øyet ditt, se på netthinnen din og vi har muligheten til å ta et bilde av netthinnen din.

Etter synsundersøkelsen vil vi gi deg god informasjon slik at du blir i stand til å forstå hvordan øynene fungerer. Vi vil foreslå løsninger som vil hjelpe deg til å fungere optimalt synsmessig i ulike situasjoner. I enkelte tilfeller vil det være nødvendig å henvise deg videre til øyelege eller fastlege, og du vil da få forklaring på hvorfor vi gjør dette.

Vi følger Norsk Optikerforbunds kliniske retningslinjer.